renhold generelt

Aktualiteten med renhold generelt

Renhold har lenge vært et viktig tema og ikke minst et undervisningsfag. Før i tiden var renhold faktisk et viktig fag for kvinner. Spesielt når man ser så langt tilbake som helt til 1800-tallet. Renhold generelt endret faktisk samfunnet på en rekke forskjellige måter.

I 1960 årene da husmorskoler hadde renhold og hygiene som betydningsfulle undervisningsemner og fag, ble renhold generelt satt som viktige kvalifikasjoner. Husmorskoler var i likhet med det vi i dag kaller fagskole og yrkesskoler.

Renhold er vel så viktig i det moderne samfunnet

Også i dag kan man ta fag og kurs på videregående skoler og på arbeidsplassen i forbindelse med renhold. Renhold foregår både ute og inne.

Renhold er viktig

Godt renhold minsker sjansene for å komme i kontakt med bakterier og skitne overflater. I tillegg ser det bedre estetisk ut og innbydende for gjester, faste ansatte og for eksempel elever.

Ved å vedlikeholde og praktisere god renhold generelt, vil det øke trivsel og gir resultater i form av mindre sykefravær.

Renhold er ikke bare vaskeklut og vann

Det er strenge regler knyttet med renhold. Renhold er sett på som en viktig nødvendighet uansett hva slags firma, arbeidsplass, skole og etc. Arbeidstilsynet har derfor satt sine krav og regler for firmaer som driver med renhold og ansettelse av renholdsarbeidere.

Renholdsfirmaer må være godkjent av arbeidstilsynet for å kunne jobbe, og for å kunne bruke renholdstjenester så må man benytte seg av en virksomhet som faktisk er godkjent og oppfyller regelverket.. Hvis ikke så er det dermed brudd på loven og dette kan få konsekvenser.

Renhold

Om man er en renholdsarbeider så kan en ha mange ulike jobber og utføre en rekke forskjellige oppgaver. Her er noen ulike jobber og tjenester som ulike renholdere kan gjøre:

renholdsarbeider

  • Søppelkjørere, ansvar for avfall
  • Feier, både i gatene og i skorstein
  • Vaskehjelp, tar seg av vask og vedlikehold
  • Rengjøring av vinduer og uteplasser

Mange av renholdsarbeidere jobber både offentlig og i private bedrifter. De kan jobbe som en gruppe eller alene. Hvordan en jobber avhenger av hva en gjør, og hvilken bedrift man jobber i.

Heldigvis er det i dag mye lettere å drive med renhold en det var før i tiden. Vi har hjelpemidler som vaskemaskin, støvsuger, diverse vaskeprodukter og mange flere renholds apparater som forenkler det å holde på med renhold.

Renhold i privat regi

Et godt eksempel på renholds tjenester som man utfører privat hos eldre i privatboliger. Dette er for å hjelpe en eldre kvinne eller en eldre mann som enten er alene eller ikke klarer selv å vedlikeholde hus og jevnlig rengjøring. Da kan det være vedkommende selv eller et familiemedlem ansatte renholderen, og betaler for renholdstjenestene for å øke livskvaliteten.

Renhold i privat regi

Dette er ofte bra i situasjoner hvor eldre ikke vil flytte vekk fra hjemmet sitt og inn på eldrebolig, men klarer heller ikke strekke til med tanke på rengjøringen.

Dette kan føre til helseproblemer, og akkurat som en hjemmesykepleier så kommer en renholder på hjemmebesøk og utfører viktige tjenester.

Hjelp til renhold generelt gir økt selvstendighet

Ofte synes eldre mennesker det er vanskelig når de må gi opp eller mister selvstendigheten hvor de ikke klarer å bo alene eller gjøre oppgaver. Derfor så ser man at det er viktig at personene hjelpes til en sakte overgang. En sakte overgang kan være at personer får fortsette med å bo i hjemmet sitt, men at det kommer hjelp utenfra for å hjelpe med blant annet renhold.

Hvem bruker private renholdstjenester?

renholdstjenester

Private renholdstjenester er ikke kun for eldre. De kan også brukes av travle familier som ikke har tid eller overskudd til å ta seg av vask og slike oppgaver.

Slike renholdstjenester som foregår i private hjem kan være:

  • Oppvask
  • Klesvask
  • Vask av gulv og overflater
  • Støvsuging og fjerning av støv
  • Vask av vinduene
  • Polering

Arbeidsplasser ansetter også renholdstjenester. Du har sikkert sett vaskepersoner på skolen, eller i gangene på hotell eller kjøpesentre. På et treningssenter vil renhold generelt være uhyre viktig på grunn av antall besøkende mennesker og kroppsvæsker. Der må det ofte vaskes og rengjøres to ganger daglig.

Prisen på private renholdstjenester er ofte varierende, og det kommer helt an på tjenesten og virksomhetene. Det kan for eksempel være rimeligere i en storby hvor rengjøringsbedriftene har større konkurranse.