Butikklokale

Forutsigbarhet ved å leie butikklokale

Du vil oppnå større forutsigbarhet ved leie av lokaler i forhold til å investere i å kjøpe lokalet du trenger for kontorlokaler, butikklokaler eller lagerlokaler. Husleie på ledige lokaler vil følge det man blir enige om i leiekontrakten, som betyr at man har regler for hvor mye økning som er mulig på årlig leie, mens investeringskostnader vil styres av markedssvingninger og lånerenter.

Investeringskostnader varierer med markedet

Investeringskostnader varierer med markedet. De fleste tar opp lån for å investere i eget kontorlokale, lagerlokale eller butikklokale. Kostnader for lån vil til enhver tid følge renter bankene tilbyr sine kunder. Når markedet tilsier det, kan det bety ganske mye høyere kostnader enn man ble forespeilet når man gikk inn i avtalen. Blir du tvunget til å selge et investeringsobjekt med tap, kan du også risikere å måtte ta en enda større kostnad i forhold til investeringen i regnskapet for tapet. Ved å heller se etter ledige kontorlokaler, ledige lagerlokaler eller ledige butikklokaler for leie, kan man fjerne en del av denne usikkerheten.

Forutsigbare kostnader for en bedrift er utrolig viktig, spesielt om man er nyoppstartet og ikke har bygget opp en fast kundemasse enda. Om vi da skal forholde oss til utgifter for lokale som svinger med markedsrenta, kan vi i noen tilfeller få en stor overraskelse. I den siste tiden har renta vært jevnt lav, men dette kan endre seg om vi får større endringer i økonomiske konturer. Har vi derimot en leieavtale, forutsatt at vi har lest den nøye og forstått den før vi signerer, så vil vi ha mer forutsigbarhet da det er satt begrensninger for hvor mye man kan endre prisen på leieforholdet. De fleste avtaler har en klausul som gir utleier mulighet til å endre prisen likevel om endringene i renteutgiftene blir for høy.

Leieutgifter fastsettes i henhold til kontrakt

Leieutgifter fastsettes i henhold til kontrakt om man inngår en forholdsvis standard avtale. Noen har nok opplevd å gå inn i leiekontrakter hvor de har opplevd overraskelser i etterkant, men det vanlige er at man har med en ramme for husleieøkning i avtalen. Dermed vet man at utgiftene holder seg innenfor det avtalte området. Dette er vanligvis ikke faktum i vanlige låneavtaler om man ønsker å investere, selv om man kan inngå fastrenteavtaler som vanligvis innebærer en rente over markedsrenta. Fastsettelse av rammer for leiepris gjør at bedriftseiere bedre kan forutsi sine utgifter og lettere kan tilpasse utgiftene til inntektene.

Leie lokale

Renteutgifter i forhold til konsumprisindeks

Man har et godt utvalg av ledige lagerlokaler, ledige butikklokaler og ledige kontorlokaler å velge mellom. Når man har funnet det lokalet man ønsker signerer man på en leieavtale hvor man som oftest er enige om at husleien kan øke tilsvarende konsumprisindeksen per år. Hva betyr det i forhold til om man investerer i lokale? Hvordan er det med renteutgifter i forhold til konsumprisindeks? Renter er ikke knyttet til konsumprisindeksen, men er et verktøy man bruker i makroøkonomien for å forsøke å styre den generelle økonomien i samfunnet. Har vi nedgangstider og investeringsviljen er lav, kan man oppleve at renten settes ned for å påvirke optimismen og viljen og få fart på økonomien igjen. Det betyr at hvis markedet er bra, kan vi oppleve at vi får høyere utgifter på lånet, som igjen gjerne er høyere enn konsumprisindeksen.

Enklere avsluttes ved markedssvingninger

Leieforhold kan enklere avsluttes ved markedssvingninger enn om man har investert i eget lokale. Om vi har nedgangstider i markedet og finner ut at vi må flytte til mindre lokaler for å kunne møte endring i omsetning, så kan vi oppleve at lokalet ikke er salgbart når vi trenger det.

Vi har større forutsigbarhet på utgiftene våre om vi leier lokale enn om vi kjøper, og kan dermed også ha større fleksibilitet om vi trenger det.