Digital markedsføring - SEO

Digital markedsføring, mer effektiv enn tradisjonell?

Mange bedrifter har i dag innsett at tradisjonell markedsføring som har vært siktet inn på et generelt publikum ofte blir dyrt og ikke nødvendigvis treffer de brukerne du ønsker å treffe.

For å nå frem til de brukerne du ønsker, trenger du så mye eksponering som mulig, og det kan bety å benytte medier som tar godt betalt for annonseplass. Digital markedsføring, derimot, sikter seg inn på et smalere publikum og man har flere faktorer man kan kontrollere slik at de rette brukerne ser annonsen i stedet for det generelle publikum.

Digital markedsføring er ikke et spesielt medium som man benytter, men det finnes flere medier som når sitt publikum på forskjellige måter. Det kan være via en blogg, et sosialt medium, egen nettside som er SEO-tilpasset, eller via en annen nettside som omtaler dine produkter eller tjenester.

Eneste betingelsen for å kalle det digital markedsføring, er at det presenteres via et digitalt medium. Den beste formen for digital markedsføring er å benytte flere medier som spiller sammen om å skape oppmerksomhet rundt en nettside, et produkt, et selskap eller en tjeneste.

Søkemotoroptimalisering

Det er ofte et mål innen digital markedsføring å øke sin rangering hos søkemotorer med søkemotoroptimalisering. For at søkemotorene skal plukke opp dine søkeord, så er det flere betingelser som har betydning. Man kommer ikke på toppen av rangeringen på et søk ved kun å ha visse søkeord på nettsiden.

For en del år siden i søkemotorenes ungdom, så begynte en del nettsider som ikke alltid hadde de beste intensjoner å innse hvordan man kunne påvirke søkemotorene. I starten kunne man repetere søkeordene i metatekstene på nettsiden, og man klarte å få oppmerksomhet fra søkemotorene.

Men søkemotorene ønsket å presentere de riktige resultatene til sine brukere, og ikke presentere eventuelle nettsider med uærlige hensikter som opptok en god del av de øverste ransgringene på søkeordene sine.

Derfor begynte man å kreve flere faktorer for å øke rangeringen, i tillegg til at man kunne kjøpe seg oppover. For eksempel måtte søkeordene finnes i begrenset tetthet i unike tekster.

Det hjalp ikke å kopiere opp samme tekst og plassere den på flere sider. Dette ble etterhvert en metode hvor søkemotorene kunne påvirke forskjellig type praksis for at forbrukerne skulle få en positiv opplevelse av sin nettbruk.

I dag kan man få lavere rangering hvis brukervennligheten på nettsidene er dårligere enn den til konkurrentene. De krever at søkemotorene får tilgang til å indeksere nettsidene dine, og at man ikke treffer på døde linker, etc.

Søkemotoroptimalisering

Tradisjonell markedsføring treffer generelt publikum

Digital markedsføring rettes mer direkte mot de aktuelle brukerne enn det tradisjonell markedsføring gjør. I stedet for å plassere en annonse i en avis, eller lignende som var det mest vanlige før digitale medier kom i særlig utstrekning, så kan man knytte annonser til søkeord slik at de kun vises til dem som søker på spesifikke ting.

På grunn av dette kan digital markedsføring være en del rimeligere enn annen markedsføring. Man kan bestille annonser hvor man kun betaler for visning eller klikk på annonsen.

Dette kan kan man gjøre enten ved hjelp av annonseringsprodukter fra søkemotorene, eller man kan benytte affiliate markedsføring hvor du bestiller annonsen gjennom en tilbyder av affiliate markedsføring og velger om du vil betale per klikk, per visning, per lead eller per solgte produkt. Dette er bare noen av mulighetene som finnes.

Digital markedsføring direkte rettet mot potensielle kunder

Den viktigste egenskapen med digital markedsføring er at den rettes direkte mot kunder. På denne måten behøver du ikke bruke tid på kunder som ikke er relevante og som ikke har noen interesse for hva du tilbyr.