Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste

En bedriftshelsetjenestene skal tilby rådgivning med faglig ekspertise innen helse, miljø og sikkerhet. Bedriftshelsetjenester fremmer god oppfølging og gir råd om arbeidsmiljøet, og bidrar til arbeidsgivernes og arbeidstakernes generelle velvære på arbeidsplassen.

En bedriftshelsetjeneste skal ha nok kompetanse og god nok kunnskap til å dekke selskapets behov.

Sørg for å bruke en godkjent bedriftshelsetjeneste

Som bedriftseier bør du sørge for at bedriftshelsetjenesten du velger å bruke, er godkjent før du knytter virksomheten din til den. Godkjennelsen av en bedriftshelsetjeneste fungerer som en form for forsikring som vil bidra til å sikre de ansattes kompetanse.

Det er viktig å ha denne kompetansen for å kunne bidra til forebyggende og riktig HMS-arbeid. En bedriftshelsetjeneste inkluderer dyktig helse- og sikkerhetspersonell. Hvorvidt en bedriftshelsetjeneste er godkjent eller ikke, er opp til Arbeidstilsynet.

Krav som stilles for godkjenning

En bedriftshelsetjeneste er godkjent for en periode over fem år. Derfor må bedriftshelsetjenesten søke etter en ny godkjennelse etter de fem årene har gått. Arbeidstilsynet er ansvarlig for godkjenning av alle bedriftshelsetjenester. Kort sagt sørger denne ordningen for at tjenesten tilbyr den kompetansen og kvaliteten som trengs for å hjelpe bedrifter innenfor forebyggende HMS-arbeid.

godkjent bedriftshelsetjeneste

I tillegg til å ha utmerket kunnskap om de farene man finner på arbeidsplassen, må bedriftshelsetjenesten også ha et uavhengig og oversiktlig syn over arbeidsplassen.

En bedriftshelsetjeneste må oppfylle følgende krav for å bli godkjent:

 • For å gjennomføre HMS-arbeid er god kunnskap og kompetanse ytterst nødvendig.
 • Bedriftshelsetjenesten må ha et godt kvalitetssikringssystem.
 • Bedriftshelsetjenesten må bestå av faglig personell innenfor arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatoriske aspekter av arbeidsmiljøet, og systematisk arbeid innen HMS.
 • Profesjonelt personell må dekke minst 3 årsverk. De enkelte fagområdene må dekkes med minst 30% av et årsverk.

Hvilke bedrifter kan ha behov for en bedriftshelsetjeneste?

I Norge må alle selskaper som har en potensiell risiko for sykdom, skade eller psykisk sykdom, være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som er anerkjent av Arbeidstilsynet. Avhengig av om Arbeidstilsynet anser en bedriftshelsetjeneste som nødvendig eller ikke for en bedrift, kan de kreve at enkelte selskaper knyttes opp til en bedriftshelsetjeneste, uavhengig av selskapets egne mening.

HMS-arbeid

Som navnet antyder, handler HMS-arbeid om å minimere risikoen for alle typer skader og farer på jobben. I tillegg understreker det fordelene som kommer med god helse på arbeidsplassen. Uansett bransje, bør alle selskaper prioritere HMS-arbeid høyt. Du kan gjøre arbeidsplassen din til et sunt og trygt arbeidssted ved å understreke viktigheten av helse, miljø og sikkerhet.

Alle selskaper som selger varer eller tjenester i Norge er ansvarlige for å opprettholde god og systematisk HMS-praksis, som arbeidsgiveren selv er ansvarlig for.

Oppgavene til en bedriftshelsetjeneste

Hovedmålet til en bedriftshelsetjeneste er å hjelpe selskaper med å etablere et trygt arbeidsmiljø og praktisere proaktive helse- og sikkerhetstiltak. Dette betyr likevel ikke at tjenesten er ansvarlig for arbeidsmiljøet eller for helse- og sikkerhetspolitikk i organisasjonen; det ansvaret er arbeidsgiverens ansvar.

trygt arbeidsmiljø

Under vises en liste over diverse oppgaver en bedriftshelsetjeneste kan gjøre for en bedrift:

 • Implementere fysiske og organisatoriske endringer.
 • Foreslå en rekke tiltak som kan forhindre helseskader, samt iverksette disse tiltakene
 • Kontinuerlig overvåke, forberede og kontrollere arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet.
 • Et langsiktig bilde av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Gjennomføring av kartlegging og evaluering av risiko er blant annet viktige aspekter av denne prosessen.
 • Regelmessig helseovervåking og oppfølging av enhver ansatt med helseproblemer, når det er nødvendig.
 • Informasjon og opplæring om helse og sikkerhet bør gis til både arbeidsgiver og ansatte.
 • Hvis nødvendig, foreslå tilpassede oppgaver for enkeltpersoner.
 • Sørg for at ansattes problemer og sikkerhetsspørsmål blir løst. Følg opp med verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Det er veldig gunstig for hele selskapet å ha et engasjerende partnerskap mellom leverandører av bedriftshelsetjenester og de ansatte. Dette vil gjøre bedriftshelsetjenesten til en meget verdifull ressurs for alle typer virksomheter, og den vil bli oppfattet som meget lønnsom.

Hva kan bedriftshelsetjenesten tilby?

Arbeidsgiver kan ha stor nytte av en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten bør tilby et minimum av tjenester for å bli ansett som seriøse, ifølge Arbeidstilsynet. Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe arbeidsgiveren med diverse oppgaver. Kort sagt, man kan i det minste forvente følgende fra en bedriftshelsetjeneste:

 • Støtte opp med HMS-arbeid på en systematisk måte.
 • Yrkesmedisin og arbeidshelse.
 • Være behjelpelig med yrkeshygienen på arbeidsplassen.
 • Ergonomiske forhold.
 • Psykososiale og organisatoriske forhold.

Arbeidsgivers oppgaver

Arbeidsgiveren er fullt og helt ansvarlig for arbeidsmiljøet i bedriften. Denne delen skisserer visse krav, og arbeidsgiveren er ansvarlig for å sørge for at disse kravene blir oppfylt. I tillegg er det arbeidsgiver sitt ansvar å knytte virksomheten opp til en bedriftshelsetjeneste, og selv om virksomheten knytter seg opp til en slik tjeneste, betyr ikke dette at ansvaret har forskjøvet seg ytterligere.

Det er fortsatt opp til arbeidsgiveren å sørge for et trygt arbeidsmiljø. I tillegg må arbeidsgiver gi bedriftshelsetjenesten jevnlig med tilbakemeldinger om arbeidet som blir utført.